Bilder från Köpenhamn

Samtliga bilder på denna sida följer Creative Common License enligt nedan. Det innebär att du får använda bilderna på din egen webbplats, blogg eller i annat tryckt material mm så länge du anger att upphovsmannen är Ulf Liljankoski och länkar (eller skriver ut webbadressen i tryckt material) till http://motvarlden.se/kopenhamn/.

Creative Commons-licens
Köpenhamn by Ulf Liljankoski is licensed under a Creative Commons Erkännande 3.0 Unported License.
Based on a work at motvarlden.se.

Leave a Comment